Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

10 miljoen om 100 leegstaande woningen op te knappen voor svk's

10 miljoen om 100 leegstaande woningen op te knappen voor svk's

Coöperatieve vennootschap Koekoekwonen heeft zopas de toestemming gekregen om 10 miljoen ' op te halen bij particulieren, maar ook bij bv. beleggers, fondsen, lokale besturen en OCMW's. Met dat budget wil Koekoekwonen in gans Vlaanderen 100 leegstaande woningen kopen, opknappen en verhuren via het plaatselijke sociaal verhuurkantoor (svk).

Vlaanderen heeft een nijpend tekort aan sociale woningen. Vele tienduizenden gezinnen en alleenstaanden staan op wachtlijsten. Sociale verhuurkantoren proberen daar een beetje aan te verhelpen. Zij huren woningen van particulieren of ondernemingen en verhuren die door tegen een sociaal tarief. De huurprijzen die de svk's betalen aan de particuliere verhuurder zijn geplafonneerd, maar als tegengewicht staan de svk's borg voor een constante en volledige betaling en wordt na de huurperiode eventuele schade vergoed, wat op de volledig private huurmarkt in die prijscategorie niet altijd vanzelfsprekend is.

300

Ondanks de voordelen hebben svk's moeite om op de particuliere markt voldoende woningen te vinden die ze tegen een sociaal tarief kunnen doorverhuren. In het algemeen is er aan de 'onderkant' van de Vlaamse woonmarkt weinig beweging en wordt er weinig geïnvesteerd. Met 100 woningen in pakweg drie jaar wil bestuurder Kurt Goetgebuer van Koekoekwonen een eerste aanzet geven om daar wat schwung in te brengen. Als alles verloopt zoals Goetgebuer het hoopt, volgt misschien volgend jaar al een tweede kapitaalronde voor dan 20 miljoen ' en nog eens 200 woningen.

O.m. het overbeschermen van de huurder is er volgens sommigen mee de oorzaak van dat heel wat huur- en andere woningen leegstaan. Eigenaars vinden dat zij als verhuurder te weinig beschermd worden en zijn daarom terughoudend om te investeren in de kwaliteit van sommige woningen. 'Mijn ervaring is dat de private huurmarkt vaak een harde wereld is, met veel verwijten en waar vaak de term 'schuld' wordt gehanteerd. Ik vertoef als renovatie-aannemer al een tijd in die wereld, maar ik wil dat gegeven anders aanpakken. De Vlaamse Wooncode wordt bv. te vaak als dreigement gebruikt, terwijl je die normen ook als hefboom kan zien om zaken te veranderen', stelt Goetgebuer.

Behalve als aannemer heeft Goetgebuer een verleden in de brede sociale sector, o.a. bij de Christelijke Mutualiteiten, en wordt hij in het opzetten van zijn coöperatieve gesteund door o.m. Beweging.net en heel wat politici met CD&V-signatuur. 'Maar dit is geen nieuw Arco-verhaal. Ons plan is heel degelijk financieel onderbouwd en goedgekeurd volgens criteria die na het Arco-debacle zijn opgesteld. Wij worden overigens ook door andere partijen gesteund, maar die hebben zich vooralsnog iets minder ge-out als voorstander', duidt Goetgebuer.

'Gemeenten kunnen geld of een woning inbrengen in de coöperatieve.

Rendement

Sinds groen licht werd gegeven om geld op te halen, werd reeds bijna een half miljoen ' ingebracht. Bovenop drie panden die de initiatiefnemer inbrengt, zijn daar reeds heel wat enthousiaste believers bij. Koekoekwonen verleidt ethische en andere investeerders ook met een jaarlijks rendement dat vermoedelijk rond de 2,5% zal liggen, wat een stuk beter is dan wat de banken vandaag kunnen bieden op spaargeld. 'Om vanaf het eerste jaar een rendement te kunnen uitkeren aan onze investeerders, zullen we een aantal panden verkopen i.p.v. ze te verhuren aan een svk. Dat kan dan zijn omdat een gerenoveerd pand bv. een groter huuropbrengstpotentieel heeft dan wat een svk kan bieden of we kunnen een aantal panden specifiek kopen en renoveren voor het uitkeren van het dividend', vertelt Goetgebuer.

Als het hele plaatje klopt, wordt Koekoekwonen een soort rollend fonds waarbij een deel van de huurinkomsten gebruikt kunnen worden voor telkens nieuwe investeringen. Waar mogelijk zal de onderneming een beroep doen op premies voor na-isolatie of het vervangen van ramen. Er is al een eigen ploeg voor loodgieterij, schrijnwerk en andere nazorgklusjes.

Voorts zal een beroep gedaan worden op aannemers. Per wooneenheid rekent Koekoekwonen op een gemiddelde renovatiekost van zowat 40.000 '. Aan nieuwbouw zal Koekoekwonen zich vooralsnog niet wagen.

Steden en gemeenten

Behalve op particulieren en bedrijven mikt Koekoekwonen ook op alle Vlaamse steden en gemeenten en OCMW's. 'Zij kunnen geld inbrengen en 'in ruil' vragen of wij ons engageren om bij hen een aantal woningen te renoveren die door svk's verhuurd zullen worden, bv. in het kader van het halen van hun sociaal bindend objectief. In principe kunnen zij, net als particulieren, ook een te renoveren woning inbrengen, maar het is in de eerste plaats de bedoeling dat we werkkapitaal ophalen. De eerste contacten met vertegenwoordigers van steden en gemeenten laten hierover het beste vermoeden', weet Goetgebuer.

'Wij kunnen steden bijspringen wanneer ze geconfronteerd worden met een huurwoning die onbewoonbaar verklaard wordt. Een overheid kan die woning slechts na een hele procedureslag onteigenen of kopen, moet daarna de renovatie gunnen via de wetgeving op de overheidsopdrachten en moet intussen een oplossing vinden voor de huurders. Als wij die woning kopen, kunnen we de huurders waarschijnlijk onderbrengen in één van onze andere pas gerenoveerde woningen en kunnen we die woning vaak in amper een paar weken opnieuw huurklaar maken. Die snelheid is onze sterkte', weet Kurt Goetgebuer.

Peter

De Gentse zanger Pieter-Jan De Smet, van o.m. de Piepkes, steunt het initiatief en werd peter van Koekoekwonen. 'Ik vind het vooral een aantrekkelijk project omdat het ervan uitgaat dat ze geen 'gaten' slaan in de straten en wijken van een gemeenschap. Als het gaat over leegstand of verkrotte woningen, willen mensen vaak te snel de sloophamer bovenhalen. Terwijl die woningen, die kamers, die gevels en die tuinen allemaal een betekenis of een verhaal hebben voor de mensen van die buurt. Als je dan kiest voor renovatie i.p.v. tabula rasa te maken, blijft het stadsweefsel intact', verwoordt De Smet zijn peterschap.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette