Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

1 op de 5 parkings bij nieuwbouwappartementen staat leeg

Gerelateerde onderwerpen :

1 op de 5 parkings bij nieuwbouwappartementen staat leeg

© www.pietmares.be

In Vlaamse steden wordt ongeveer 20% van de ondergrondse parkeerplaatsen bij nieuwbouwappartementen niet gebruikt. Het gevolg van al die lege parkeerplaatsen is dat de vastgoedprijzen vaak ook de hoogte ingaan. Eigenaars die geen parkeerplaats nodig hebben, betalen voor hun appartement toch gemiddeld 30.000 € meer. De meerkost zit dikwijls verrekend in het aankoopbedrag van de flat. Deze opmerkelijke conclusies komen uit een onderzoek van de Antwerp Management School (AMS) en vastgoedontwikkelaar Kolmont.

Het lijkt onwaarschijnlijk, zeker omdat we allemaal wel eens hopeloos op zoek zijn naar een parkeerplaats in de stad, maar toch kampen heel wat Vlaamse steden met een overschot aan parkeerplaatsen. Niet op straat uiteraard, wel ondergronds of achter aan nieuwe appartementsblokken. Daar staat zelfs 1 op de 5 parkeerplaatsen leeg. Volgens experts zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen. Ze vragen dan ook dat de lokale overheden dringend maatregelen nemen en pleiten ervoor om de honderden leegstaande parkings in nieuwe Vlaamse appartementsgebouwen efficiënter af te stemmen op de behoefte van de eigenaars.

Jeroen Van Neck van vastgoedontwikkelaar Kolmont, alumnus in de masteropleiding Real Estate aan de Antwerp Management School, onderzocht in het kader van deze opleiding het probleem van leegstaande parkeerplaatsen. Het onderzoek werd gevoerd in de regio Antwerpen, maar een rondvraag leert dat de resultaten door te trekken zijn naar heel Vlaanderen.

“Iedereen beseft dat het van groot belang is om voldoende parkeergelegenheid te voorzien als je nieuwe appartementen bouwt. Zeker bij projecten van enige omvang is het belangrijk er alles aan te doen om verkeershinder te vermijden. Maar de actuele situatie is dikwijls wraakroepend omdat privéparkings onder gebouwen regelmatig gedeeltelijk leeg blijken te staan, terwijl de openbare parkings in de stadscentra vaak overvol staan”, zegt prof. Bert De Vos, Master Real Estate aan Antwerp Management School.

Vastgoedontwikkelaars zijn in Vlaanderen bij wet verplicht om bij een nieuwbouwappartement een strikt aantal parkeerplaatsen te voorzien. Gemeentebesturen vrezen bij nieuwbouw dat bewoners zonder deze parkeerplaatsen - meestal onder hun appartementsgebouw - in de straten in de omgeving zullen parkeren. In de praktijk wil dit zeggen dat de lokale overheden projectontwikkelaars verplichten tot het realiseren van minimum 1,2 tot zelfs twee parkeerplaatsen per wooneenheid, afhankelijk van de grootte van de woning. Niet iedereen heeft echter nood aan een eigen parkeerplaats.

Duurdere vastgoedprijzen

Merkwaardig genoeg leidt deze situatie indirect tot duurdere vastgoedprijzen in ons land omdat kopers die eigenlijk geen parking nodig hebben - en al zeker geen twee parkings - die vaak toch verplicht moeten afnemen. Dat zorgt gemakkelijk voor een meerkost van gemiddeld 30.000 € bij de aankoop van een appartement.

“Dit komt de betaalbaarheid van vastgoed zeker niet ten goede. We moeten daarom een efficiëntere manier vinden om de behoeftes van de mensen juist in te schatten. Als we dat doen, zal dat automatisch ook zijn impact hebben op de prijzen van appartementen”, zegt Jeroen Van Neck van projectontwikkelaar Kolmont.

Bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwappartementen wordt volgens de bepalingen van de overheid gewerkt met een minimumnorm. Precies daar wringt het schoentje: het opleggen van zo’n minimumnorm betekent letterlijk dat een minimum aantal parkeerplaatsen wordt voorzien. Het valt op dat de overheid met verouderde en algemene kengetallen werkt die maar beperkt rekening houden met de invloed van de gezinsgrootte, het inkomen en het autobezit. Ook de invloeden van het openbaar vervoer en de deeleconomie worden niet opgenomen in deze kengetallen, want steeds meer mensen delen vaker hun auto met anderen. Volgens het Vlaams Netwerk Autodelen maken sinds april 2018 al ruim 100.000 mensen gebruik van deelauto’s.

De onderzoekers stellen ook vast dat België één van de laatste Europese landen is waar men vasthoudt aan die zogeheten minimumnorm. In heel wat andere landen wordt gewerkt met een maximumnorm. Daarbij geeft de gemeente of de stad aan hoeveel parkeerplaatsen er moeten voorzien worden afhankelijk van de werkelijke noden.

Slimme norm

Om beter te kunnen inschatten hoeveel parkeerplaatsen nu écht nodig zijn bij een nieuw appartementsgebouw - én omdat vastgesteld is dat de huidige normen vaak tekortschieten - heeft vastgoedontwikkelaar Kolmont samen met de Antwerp Management School (Master Real Estate) een ‘slimme’ norm ontwikkeld. Die gebruikt actuele cijfers wat autobezit betreft en houdt wel rekening met externe factoren, zoals het openbaar vervoer, zelfrijdende auto’s of deelauto’s. De projectontwikkelaar gebruikte deze nieuw ontwikkelde norm al eens om een nieuwbouwproject met 30 appartementen in Antwerpen door te lichten.

Volgens de minimum parkeernorm in Antwerpen moesten voor dit gebouw 59 parkeerplaatsen voorzien worden. Volgens de “slimme norm” waren er slechts 40 parkeerplaatsen nodig. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de initiatiefnemers worden opengetrokken naar heel Vlaanderen.

“In dit voorbeeld zou men met de minimumnorm een overaanbod van 19 plaatsen creëren. Als je weet dat men dit consequent doet, wordt duidelijk dat we met een groot probleem zitten dat vaak onzichtbaar blijft voor de buitenwereld. Zeker in het kader van duurzaam en efficiënt ruimtegebruik moet dit aangepakt worden”, aldus Jeroen Van Neck.

De onderzoekers pleiten er onder meer voor om de parkeervoorzieningen voor nieuwe Vlaamse appartementen  zeker in steden beter en efficiënter af te stemmen op de behoefte van de eigenaars. Overdag zouden die honderden leegstaande parkings bijvoorbeeld ingevuld kunnen worden door mensen die in de buurt werken, ‘s avonds kan de buurtbewoner er dan zelf zijn wagen parkeren. Het is maar één van de vele opties voor een duurzamer parkeerbeleid in Vlaanderen en een gestructureerder ruimtegebruik, zo luidt het bij zowel Kolmont als bij de Antwerp Management School.

Openbare parkings

Ook openbare parkings in steden ontsnappen soms niet aan leegstand. Zo ontstond recent in Leuven nog een relletje toen het stadsbestuur 585 parkeerplaatsen kocht in de verlieslatende Parking Vaartkom. Leuven betaalde hiervoor 6,5 miljoen € aan Waterview en Parking Leuven, beide dochtervennootschappen van Ghelamco. De stad Leuven was al eigenaar van 400 plaatsen in deze parking, zodat ze nu de volledige parkeertoren in handen krijgt.

Nochtans staat het merendeel van de bijna 1.000 parkeerplaatsen vaak leeg omdat er momenteel overcapaciteit is. Hoewel het stadsbestuur met een prijs van 11.000 € per parkeerplaats financieel een goede zaak deed, reageerde de oppositie verbolgen dat Leuven geld spendeerde aan een parking die al vier jaar op rij verlies maakt.

De Leuvense schepen van Financiën Carl Devlies reageerde dat de aankoop van de parkeerplaatsen deel uitmaakt van het stedelijke mobiliteitsbeleid en dat de betaalde som ver onder de schattingsprijs van 10,7 miljoen € bleef. Leuven wil in elk stadsdeel een randparking en op elke lus een ondergrondse parking. Zodra de woonprojecten aan de Vaartkom vorderen, zal de parking volgens Devlies ook meer worden gebruikt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Tijdens de eerste lockdown, nu bijna een jaar geleden, verloor een gemiddeld bedrijf in de bouwsector liefst 45% van de omzet. Dat is bijzonder veel, want een gemiddeld Belgisch bedrijf speelde in die periode ‘slechts’ 33% van de[…]

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

BGHM: eerste oproep voor aankoop van meer dan 650 woningen

BGHM: eerste oproep voor aankoop van meer dan 650 woningen

Belgisch-Nederlandse joint venture investeert 280 miljoen € in nieuwbouw voor verhuur

Belgisch-Nederlandse joint venture investeert 280 miljoen € in nieuwbouw voor verhuur

Meer artikels