Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

1,3 miljoen ' voor vierde fase van restauratie van Kortrijks begijnhof

Gerelateerde onderwerpen :

1,3 miljoen ' voor vierde fase van restauratie van Kortrijks begijnhof

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois, kent een premie van 1.294.000 ' toe aan het OCMW van Kortrijk voor het uitvoeren van restauratiewerken aan het Sint-Elisabethbegijnhof in Kortrijk. Voorts gaan nog restauratiepremies naar projecten in Antwerpen, Aalst en Herselt.

De bescherming van het begijnhof in Kortrijk in 1937 was één van de eerste beschermingen als monument van het land. Samen met twaalf andere Vlaamse begijnhoven werd het in 1998 toegevoegd aan de lijst van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed van Unesco.

De Vlaamse overheid engageerde zich in 2014 om de restauratie van het Sint-Elisabethbegijnhof via een meerjarige subsidieovereenkomst te steunen. De restauratie van het begijnhof is over vijf opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen gespreid (2013-2017).

Tijdens de zopas goedgekeurde vierde fase ondergaan vier huizen in het begijnhof (huisnummers: 3, 4, 5 en 6) een volledige restauratie, samen met de bijgebouwen, de koer/voortuin en de tuinmuren. De panden worden gerestaureerd tot vier individuele woningen. Bij alle 41 woningen van de site die tijdens dit grootste restauratieproject gerestaureerd worden, blijft de woonfunctie bewaard.

Antwerpen

De nv Kloosterkwartier krijgt een premie van 870.000 ' voor de restauratie van de Generale Staf van het Militair Hospitaal in Antwerpen. Deze restauratie past in het grotere herbestemmingsproject Groen Kwartier, waarbij de bijna 8 ha grote site van het Militair Hospitaal wordt herbestemd tot een woonpark, een nieuwe groene buurt dicht bij het station van Berchem.

De nv Kloosterkwartier krijgt een premie van 870.000 ' voor de restauratie van de Generale Staf van het Militair Hospitaal in Antwerpen.

Het Militair Hospitaal van Antwerpen is in 2004 beschermd als monument omwille van zijn architectuurhistorische waarde. De site toont hoe een militair hospitaal op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw georganiseerd was. De site bestaat uit het administratieve hoofdgebouw, paviljoenen, een centrale kapel, een klooster, dienstgebouwen en het arsenaal.

Na langdurige leegstand hebben de stad Antwerpen en AG Vespa het initiatief genomen tot een ontwikkelingsproject voor de herbestemming van de volledige site. In totaal komen er 404 wooneenheden -nagenoeg volledig gerealiseerd- verdeeld over historische gebouwen, nieuwbouwappartementen en gezinswoningen met tuin. De belangrijkste monumenten worden gerestaureerd en krijgen een publieke functie.

De Generale Staf is opgetrokken in een imposante eclectische stijl met neo-Vlaamse renaissance en neobarokke inslag. Het gebouw werd gebruikt voor administratie, opvang, verpleging van zieke officieren en logement voor de conciërges.

De Generale Staf is één van de laatste grote monumenten op de site dat gerestaureerd wordt. Door de ligging aan het paradeplein en aan de toegang van de Marialei is het gebouw beeldbepalend voor de site. Zowel de buitenkant als de interieurs van de meest intacte ruimtes worden gerestaureerd. Zo worden de gevels gereinigd, het voegwerk vernieuwd en het smeedwerk gerestaureerd.

Het gebouw wordt na restauratie gebruikt als kantoor, hotelkamers, winkelruimte en praktijkwoning. De hotelkamers maken deel uit van het nieuwe hotel dat in het voormalige klooster wordt ingericht. Hiervoor werd in april van dit jaar een premie van 1 miljoen ' toegekend.

Herselt

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed kent voorts een premie van 600.000 ' toe aan de gemeente Herselt voor de restauratie van de strokapel in Ramsel.

De OLV-kapel of strokapel bleef tot laat in de negentiende eeuw een drukbezocht bedevaartsoord. In 1662 werd op de plek een eerste primitief veldkapelletje opgericht om het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje, opgehangen in een eik, te beschermen. Door de toeloop van gelovigen is het in 1664 vervangen door een grotere houten kapel, die in het begin van de 18de eeuw plaats moest ruimen voor een stenen constructie. In 1788 is het koor afgebroken om de kapel te verlengen omdat ze tijdens de bouw van de nieuwe Sint-Hubertuskapel in 1788-1791 tijdelijk dienst moest doen als noodkerk. Het strodak bleef behouden, vandaar de benaming 'strokapel'. De kapel had tot ver in de negentiende eeuw eigen kapelmeesters. Sinds 1985 is de kapel met inbegrip van het interieur beschermd als monument.

De restauratie is dringend door stijgend vocht en waterinsijpeling. Dit heeft ook gevolgen voor de stabiliteit van het gebouw. Over de gewelven loopt een patroon van barsten en scheuren. Door een dik verflagenpakket is de detaillering van het stucwerk verdwenen. Voorts is door het afschilferen van verflagen, het loskomen van bepleistering en het vullen van oude lacunes het historisch verflagenpakket beschadigd. De houten elementen in de kapel hebben last van houtworm- en schimmelaantasting. Na de restauratie zal de kapel gebruikt worden voor culturele activiteiten. Er zal ook ruimte zijn voor kerkelijke huwelijken en doopsels.

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed kent een premie van 600.000 ' toe aan de gemeente Herselt voor de restauratie van de strokapel in Ramsel.

Aalst

Voor de restauratie en herbestemming van het Huis Van Ooteghem in Aalst wordt een restauratiepremie van 507.000 ' toegekend. Het Huis Van Ooteghem, ook bekend als 'Chipka', bestaat uit een classicistisch, achttiende-eeuws herenhuis met zeventiende-eeuwse kern, waarachter zich negentiende-eeuwse bedrijfsgebouwen rond een binnenkoer bevinden. De historische waarde van beide gebouwonderdelen motiveerde de bescherming als monument van het complex in 1997.

De restauratiepremie ondersteunt de werken aan het exterieur, met duurzaam herstel van de waardevolle elementen. Er worden weinig harde ingrepen voorgesteld bij de restauratie met respect voor zowel de typische classicistische aspecten van het herenhuis als het industriële karakter van de gebouwen rond de binnenkoer.

Het complex krijgt na de restauratie een nieuwe invulling, met een combinatie van een polyvalente ruimte en handelszaken op het gelijkvloers en appartementen op de verdiepingen.

Tijdens de zopas goedgekeurde vierde fase voor het Kortrijkse begijnhof ondergaan vier huizen een volledige restauratie, samen met de bijgebouwen, de koer/voortuin en de tuinmuren. (foto: Onroerend Erfgoed)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

De Amerikaanse toparchitect Daniel Libeskind heeft zijn ontwerp voor de herbestemming van de Antwerpse KBC-toren, de zogenaamde Boerentoren, voorgesteld. De bekende ondernemer Fernand Huts, eigenaar van Katoen Natie Groep, wil het gebouw een[…]

05/12/2022 | ProjectenErfgoed
Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Meer artikels