Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

1,3 miljoen € subsidie voor restauratie van basiliek in Ronse

Gerelateerde onderwerpen :

,
1,3 miljoen € subsidie voor restauratie van basiliek in Ronse

© © Piet De Kersgieter

Vlaanderen kent op aangeven van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois een premie van 1.328.533,07 € toe voor de restauratie van de Sint-Hermesbasiliek in Ronse. Andere Vlaamse restauratiepremies gaan naar projecten in Waterschei, Beringen, Mechelen en Riemst.

Heel het interieur, het houtwerk, de muren als het dak van de Sint-Hermesbasiliek in Ronse zullen aangepakt worden. Ook de technische installatie inzake brandveiligheid, branddetectie en inbraakbeveiliging wordt prioritair bekeken. De collegiale Sint-Hermeskerk en de crypte werden zopas nog verheven tot basiliek en in 2018 werden archeologische opgravingen uitgevoerd in en rond de kerk.

Op het restauratieprogramma van de basiliek in Ronse staan o.m. het aanpakken van insijpelend vocht, het vervangen van de dakbedekking, de restauratie van het interieur van de kerk, de restauratie van de veelkleurige zijkapellen en de altaren van de zijkapellen, net als het houtwerk, luchtverwarming via ventilo-convectoren, bouwkundige werkzaamheden die nodig zijn om de verwarming te installeren, technische installaties: hvac, sanitair, elektriciteit, inbraakbeveiliging en branddetectie.

Waterschei

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed kent een premie van 208.224,16 € toe voor de restauratie van de steenkoolmijn in Waterschei (Genk). “Naast de ontwikkeling van de site tot het inmiddels befaamde Thor-park voorzien we ook een toekomst voor de voormalige mijngebouwen zelf. Sinds 2014 werden al het hoofdgebouw, het ophaalgebouw, het ventilatiegebouw, de passerelle en het schachtgebouw gerestaureerd. Nu is de uitrusting aan de beurt. De mijnen zijn dan wel gesloten, hun gebouwen zijn pure erfgoedparels die we moeten koesteren”, zegt Geert Bourgeois.

De voormalige mijnsite wordt door de stad Genk ontwikkeld tot Thor-park, een hotspot voor technologie, energie en innovatie. Het technologiepark zal uiteindelijk  een oppervlakte van 93 ha hebben. De site wordt ontwikkeld volgens een hoogwaardig kwaliteitsconcept op gebied van architectuur en omgevingsaanleg, met veel aandacht voor duurzaamheid en parkbeheer.

De stad sloot met minister Bourgeois een meerjarenovereenkomst voor de restauratie van de gebouwen zodat het stadsbestuur van Genk jaarlijks een beroep kan doen op vastgelegde restauratiesubsidies. De totale kostprijs voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden aan de mijngebouwen werd begroot op ongeveer 23 miljoen €, waarvoor een erfgoedpremie van 8 miljoen € gegeven wordt.
Tijdens deze zesde restauratiefase wordt de uitrusting van de mijn opgeknapt. Zo worden onder andere de ophaalmachines, de rolbruggen, de Ward-Leonardschakeling (de snelheidsregeling voor de gelijkstroommotoren) en de hulplier gerestaureerd.

Mechelen

De restauratie van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen ontvangt een restauratiepremie van 320.409,63 €. “Voor de Mechelse Sint-Romboutskathedraal dringen zich broodnodige restauratiewerken op. Zo is de Sacramentskapel vanwege stabiliteitsproblemen op dit moment ontoegankelijk. De ribben komen los van de gewelven. Tijdens de werken worden alle ribstenen en gordelbogen verankerd en verstevigd. De kerk blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik voor de eredienst”, zegt Geert Bourgeois.

De algemene restauratie van de Mechelse kathedraal startte in 1985. De buitengevels van het monumentale gebouw werden in verschillende fasen gereinigd en waar nodig hersteld. Zo veel als mogelijk historisch steenwerk werd bewaard. Sterk verweerde delen werden hersteld met plastische herstelmortel of vervangen door nieuwe natuursteen. Ontbrekende stukken werden waar nodig en mogelijk vervolledigd.

Na de buitenrestauratie volgt de restauratie van het interieur. De technische installaties worden aangepast in functie van een gepast binnenklimaat, het binnenhuis wordt geschilderd met conservering van de muur- en gewelfschilderingen, het meubilair en de kunstwerken worden hersteld.

Beringen

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent voorts een premie van 257.299,05 € toe voor de restauratie van huis Aumann in Beringen. “Deze dorpswoning is één van de oudste panden in de deelgemeente Paal. Het huis is beeldbepalend, met zijn kenmerkende omgrachting en historisch exterieur en interieur.  Op dit moment is het echter vervallen. Na de restauratie is het bedoeling om het huis opnieuw te gebruiken als woning”, zegt Bourgeois. Het dak en de gevels worden gerestaureerd. Ook de smeedijzeren elementen en het schrijnwerk krijgen een opknapbeurt.  Door instorting en overwoekering van plantengroei zijn verscheidene delen van de dakconstructie en dakbedekking van de schuur vernield.

Riemst

De restauratie van een herenhuis in Riemst kan rekenen op een Vlaamse premie van 43.399,44 €.  Om het pand opnieuw te kunnen gebruiken als woning en het behoud als erfgoed te kunnen verzekeren, moeten enkele restauraties gebeuren. In deze eerste fase wordt het dak hersteld en worden ruwbouwwerken uitgevoerd die nodig zijn om de dakwerken uit te voeren. Nadien worden de gevels en het interieur van het monument gerestaureerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Meer artikels