Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

1,25 miljard € voor 18 projecten rond Antwerpse ring

1,25 miljard € voor 18 projecten rond Antwerpse ring

© learchitecto - stock.adobe.com

De Vlaamse regering en intendant Alexander D’Hooghe bereikten vorig jaar reeds een akkoord met verschillende actiegroepen over de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Zopas stelde Vlaanderen een lijst met 18 ‘leefbaarheidsprojecten’ op die gerealiseerd zullen worden op en rond de Antwerpse ring. Op die lijst staan o.m. overkappingen, een fietsersbrug, fietspaden en een zwemvijver aan het Antwerpse Noordkasteel.

De 18 geselecteerde projecten worden ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. Er moeten nog enkele procedures doorlopen worden vóór de uitvoering kan starten.

Van een volledige overkapping is geen sprake: slechts een kwart van de ring wordt overkapt. De Vlaamse regering maakt 1 miljard € vrij voor de 18 projecten, de stad Antwerpen en de haven investeren 250 miljoen €. Hiermee zal de 3,25 km overkapping worden gerealiseerd in het noorden, aan het Sportpaleis, en aan het Zuidstation aan de A12. De delen die niet overkapt worden, krijgen meer groene bermen en er worden maatregelen genomen om geluidsoverlast te beperken.

De Vlaamse regering is op zoek naar een nieuwe intendant voor de Oosterweelverbinding. De opdracht van Alexander D’Hooghe zit er op. Bedoeling is dat de volgende intendant een opdracht krijgt van één jaar, die hoogstens zeven keer met telkens één jaar kan verlengd worden. D’Hooghe stelt zich mogelijk opnieuw kandidaat.

Sint-Jozef

Het pas bereikte akkoord omvat ook een oplossing voor het dienstenverleningscentrum Sint-Jozef  in de wijk Luchtbal. Het schooltje voor buitengewoon onderwijs, het internaat en de zorginstelling verhuizen naar een nieuwbouw op de Rozemaai in Ekeren. De kosten worden geraamd op 32 miljoen € en zullen gedeeld worden door de instelling zelf, de stad Antwerpen, de BAM en de Vlaamse overheid.

Nog vier leefbaarheidsprojecten zitten op het reservebankje. Als de eerste 18 projecten minder kosten dan geraamd, kan het saldo aangewend worden voor de reserveprojecten. De reserveprojecten zijn de Groene Brug (12 miljoen €), overkapping Kalverwei (124 miljoen €), deel 2 van Park Knoop Zuid (105 miljoen €) en de Ecopassage en waterlandschap Linkeroever (25 miljoen €).

De 18 projecten:

 1. Oosterweelknoop/Noordkasteel: er wordt 14 miljoen € vrijgemaakt om de geluidsoverlast in de buurt te verminderen. Het park rond het Noordkasteel zal een zwemvijver krijgen en er komt een plein voor het behouden Samgagebouw.
 2. De R1 Noord wordt verlaagd tot aan de Masurebrug. Zo kan dat stuk in een latere fase ook overkapt worden. Er komen geluidsbuffers in Merksem: 70 miljoen €.
 3. Aan het station Antwerpen-Luchtbal komt een overkapping van 850 m: 368 miljoen €.
 4. In de Damwijk (Stenenborgerweert) komt een overkapping. Op de overkapping komt een park met vrijetijdsvoorzieningen: 15 miljoen €.
 5. Aan het Albertkanaal komen fietsverbindingen aan de R1 naast het Lobroekdok en wordt geïnvesteerd in de groenzones: 6 miljoen €.
 6. Aan het Sportpaleis stond al een overkapping op het programma. Dat project wordt uitgebreid. De Damwijk en de wijk Kronenburg in Deurne zullen verbonden worden. De zone rond het Sportpaleis wordt beter toegankelijk: 147 miljoen €.
 7. De op- en afritten van de Ten Eeckhovelei in Deurne worden overkapt: 63 miljoen €.
 8. Er wordt geïnvesteerd in de ringzone tussen Deurne en Borgerhout. (nog geen raming)
 9. Er komt een overkapping van bijna 100 m tussen het Rivierenhof en Hof Ter Loo: 122 miljoen €.
 10. In Berchem wordt de ring ingekapseld in een snoer van groenbuffers en fietspaden: 23 miljoen €.
 11. Aan de Jan De Voslei wordt de bestaande overkapping van de A12 uitgebreid met 620 m: 145 miljoen €.
 12. In Wilrijk komen groenbuffers: 55 miljoen €.
 13. Het Park Knoop Zuid aan de uitrit van de Kennedytunnel krijgt een fietsnetwerk: 30 miljoen €.
 14. Aan de Kennedytunnel wordt de kaaizone ingericht als een schakel voor zachte mobiliteit: 22 miljoen €.
 15. Een brug over de Schelde voor voetgangers en fietsers: 49 miljoen €.
 16. Op Linkeroever komt een fietsersbrug over de E17, om zo het Burchtse Weel te verbinden met het Galgenweel: 26,5 miljoen €.
 17. In Zwijndrecht wordt de geluidsoverlast met 10 decibel verminderd dankzij ‘stille bermen’: 48 miljoen €.
 18. Stille bermen komen er ook op Linkeroever: 36 miljoen €.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dakrenovatie Egmontpaleis in Brussel begint in juni

Dakrenovatie Egmontpaleis in Brussel begint in juni

Aannemer Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster start begin juni in opdracht van de Regie der Gebouwen met de renovatie van de daken van het Egmontpaleis aan de Wolstraat in Brussel. De werkzaamheden zullen een jaar duren. De kostprijs van de[…]

29/05/2020 | ErfgoedRegie der Gebouwen
Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

Steeds meer gemeenten reglementeren bemaling

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Meer artikels