Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Actueel

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

De bouwsector heeft het al enkele maanden flink lastig omwille van de gestegen materialenprijzen en de opgelopen leveringstermijnen van diezelfde materialen. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat zes op de tien bouwbedrijven een daling van het[…]

23/05/2022 | Prijzen
Ondernemersvertrouwen houtverwerkende industrie in vrije val

Ondernemersvertrouwen houtverwerkende industrie in vrije val

Hoewel het ondernemersvertrouwen tegen midden 2021 steeg tot het hoogste niveau in de voorbije vijf jaren, verzwakte het in de tweede helft van 2021 echter iedere maand. Door de oorlog in Oekraïne begin 2022 is het ondernemersvertrouwen in de[…]

23/05/2022 | Socio-EconomieHoutsector
Bouwsector mikt op leerlingen vanaf het tweede middelbaar

Bouwsector mikt op leerlingen vanaf het tweede middelbaar

De bouwsector biedt momenteel ongeveer 20.000 vacatures en over tien jaar zijn dat er tweemaal zoveel. Het enorme tekort aan arbeidskrachten is vooral te wijten aan de vooroordelen tegenover de sector en een gebrek aan waardering voor technische[…]

23/05/2022 | vacatures
Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

De Europese Commissie wil een gefaseerde wettelijke verplichting invoeren om zonnepanelen te installeren op alle nieuwe openbare en commerciële gebouwen en woongebouwen. Het huidige aantal zonnepanelen moet tegen 2025 ook verdubbelen, net als[…]

23/05/2022 | Europese Commissie
Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft een document gepubliceerd dat meer informatie verschaft over de beperkende maatregelen tegen Rusland. Dat land krijgt te maken met sancties nadat het Oekraïne is binnengevallen. Eén van de maatregelen waartoe de[…]

Bouwbedrijven genoodzaakt om materialenprijzen door te rekenen aan de klant

Bouwbedrijven genoodzaakt om materialenprijzen door te rekenen aan de klant

In twee derde van de nieuwe contracten worden de gestegen materialenprijzen doorgerekend aan de klant en bovendien vaker volledig dan gedeeltelijk, zo blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Confederatie Bouw waaraan tussen 325[…]

20/05/2022 | Prijzen
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten
Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) organiseert in samenwerking met Triple Living en de stad Antwerpen op vrijdag 20 mei een studienamiddag met als thema ‘Natuurinclusief Bouwen’. Dit event vindt vanaf 13.30 uur plaats in Antwerpen Nieuw Zuid als[…]

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

De sterke stijging van de energieprijzen treft alle ondernemingen in alle sectoren van de economie, zo blijkt uit een studie die de Nationale Bank van België voerde op de vraag van de federale regering. De rode draad is dat de marges van de[…]

19/05/2022 | Ondernemingen
Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een omgevingsvergunning verleend aan De Vlaamse Waterweg nv en de provincie Antwerpen om een historische huisvuilstortplaats met onder meer asbest te saneren met een groene nabestemming. Alle[…]

19/05/2022 | grondverzetbodemsanering
Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is op zoek naar een team dat aan de hand van drie testcases het ruimtegebruik op grote campussen onderzoekt. De studie heeft tot doel inzicht te verwerven in de parameters die bepalend zijn voor het[…]