Om deze pagina te printen, selecteer "Print" in de "File" menu van uw Browser.
Minimumuurlonen van 1 oktober 2016 tot 31 december 2016


Bouw - Paritair comité 124
Indexcoëfficiënt: 1,006231762

Basiscategorieën

Cat. I ongeschoolden
Cat. IA1ste ongeschoolden
Cat. II geoefenden
Cat. IIA1ste geoefenden
Cat. III - geschoolden
Cat. IV - geschoolden
1ste graad
2de graad
13,595 euro
14,271 euro
14,491 euro
15,214 euro
15,413 euro
16,359 euro
+ 0,084 euro
+ 0,088 euro
+ 0,090 euro
+ 0,094 euro
+ 0,095 euro
+ 0,101 euro

Arbeiders met bijzondere kwalificatie

Ploegbaas A - geschoolde 1ste graad
Ploegbaas B - geschoolde 2de graad
Meestergast
16,954 euro
17,995 euro
19,631 euro
0,104 euro
0,111 euro
0,121 euro


Loontoeslag petrochemie

Loontoeslag petrochemie (cao 10 mei 1990)
0,599 euro
Wijziging t.o.v. vorig kwartaal
+ 0,003 euro

Chauffeur mixer-vrachtwagen (nieuwkomers
15,413 euro
Wijziging t.o.v. vorig kwartaal
+ 0,095 euro
Chauffeur mixer-vrachtwagen (na 1 jaar ervaring en attest)
16,359 euro
Wijziging t.o.v. vorig kwartaal
+ 0,101 euro


Vergoeding kost en huisvesting

Vergoeding kost
26,41 euro
Wijziging t.o.v. vorig kwartaal
+ 0,20 euro
Vergoeding huisvesting
12,59 euro
Wijziging t.o.v. vorig kwartaal
+ 0,08 euro
TOTAAL KOST EN HUISVESTING
39,00 euro
TOTAAL WIJZIGINGEN T.O.V. VORIG KWARTAAL
+ 0,28 euroBEROEPSCLASSIFICATIE

Sedert 1 juli 2007 zijn er 6 categorieën van arbeiders. De specifieke categorieën "eerste ongeschoolde" en "eerste geoefende" zijn verdwenen en werden opgenomen in de vroegere 4 basiscategorieën, onder respectievelijk IA en IIA.

Arbeiders die hun beroepsloopbaan beginnen in de bouwsector vallen onder categorie I of IA. Tot de categorie I behoren de arbeiders:

- die instaan voor de uitvoering van eenvoudige werken, zoals de opruiming van de bouwplaats, het reinigen van de gebouwen en van de keet, alsmede de uitvoering van werken, waarvoor geen enkele specialisatie vereist is, zoals voor het verplaatsen van materieel en materialen;

- die hun beroepsloopbaan beginnen en die geen bouwdiploma na voltijds onderwijs hebben behaald, alsook diegenen die een opleiding gevolgd hebben met vrucht in het kader van het industrieel leerlingenwezen en de Alternerende bouwopleiding. Voor deze arbeiders evalueert de werkgever uiterlijk na 9 maand de graad van beroepsbekwaamheid en verhoogt, in geval van gunstige evaluatie, het loon tot minimaal dat van categorie IA.

Tot de categorie IA behoren in ieder geval: de arbeiders die hun beroepsloopbaan beginnen en die een bouwdiploma na voltijds onderwijs hebben behaald. Na 6 maand bedraagt hun loon minimaal dat van categorie II.
Binnen een periode van maximum 24 maanden vanaf de aanwerving, gaan zij over naar cat. IIA (zelfde werkgever). Naar het oordeel van de werkgever kan de periode van 24 maanden verminderd worden.


VERGOEDING VOOR INDUSTRIELE LEERLINGEN

Geldig vanaf 1 december 2012

A. Jongerenleerlingwezen

Leeftijd
De 1ste maand
Vanaf de 2de maand
15 jaar
326,90 euro
490,30 euro
16 jaar
357,50 euro
536,20 euro
17 jaar
388,10 euro
582,20 euro
18 jaar
418,80 euro
628,10 euro
19 jaar
449,40 euro
674,10 euro
20 jaar
480,10 euro
720,10 euro
21 jaar en meer
510,70 euro
766,00 euro


B. Bouwleerlingwezen (vroeger ABO)

Leeftijd
1ste maand
Vanaf de 2de maand
18 jaar
418,80 euro
628,10 euro
19 jaar
449,40 euro
674,10 euro
20 jaar
480,10 euro
720,10 euro
21 jaar en meer
510,70 euro
766,00 euro


Studentenloon

(enkel indien tewerkgesteld in juli, augustus of september)

- voor diegenen die een bouwopleiding volgen: 9,822 euro.
- voor diegenen die geen bouwopleiding volgen: 9,010 euro.
- In beide gevallen is de zegelbijdrage niet verschuldigd.

Beloning van arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht

Leeftijd
Beloning per uur
15 jaar
7,341 euro (+ 0,045)
15 jaar en 6 m
8,021 euro (+ 0,050)
16 jaar
8,701 euro (+ 0,054)
16 jaar en 6 m
10,060 euro (+ 0,062)
17 jaar
11,420 euro (+ 0,071)
17 jaar en 6 m
12,779 euro (+ 0,079)
18 jaar
13,595 euro (+ 0,084)


terug