Lonen bouwnijverheid vanaf 1 januari 2015


De normale indexering van de lonen per 1 januari 2015 zou, net zoals op 1 oktober 2014, een negatief resultaat hebben opgeleverd. Conform art. 5 van de cao van 12 juni 2014 betreffende de sectorale loonschalen, wordt dit negatief bedrag opnieuw niet toegepast, maar zal dit verrekend worden met het volgend kwartaal. Bijgevolg ondergaan de lonen per 1 januari 2015 geen wijziging t.o.v. de lonen van het vorige kwartaal. De toeslag petrochemie, alsook de bedragen voor kost en huisvesting worden echter wél aangepast (het niet toepassen van de negatieve index geldt hier niet).

Basisbarema

Cat. I - ongeschoolden
Cat. IA
Cat. II - geoefenden
Cat. IIA
Cat. III - geschoolden
Cat. IV - geschoolden
1ste graad
2de graad
13,379 euro
14,045 euro
14,261 euro
14,973 euro
15,168 euro
16,099 euro
-
-
-
-
-
-

Arbeiders met bijzondere kwalificatie

Ploegbaas A - geschoolde 1ste graad
Ploegbaas B - geschoolde 2de graad
Meestergast
16,685 euro
17,709 euro
19,319 euro
-
-
-


Loontoeslag petrochemie

Loontoeslag petrochemie
0,590
Wijziging t.o.v. vorig kwartaal
-0,001


Vergoeding kost en huisvesting

Vergoeding kost
26,06
Wijziging t.o.v. vorig kwartaal
-0,05
Vergoeding huisvesting
12,45
Wijziging t.o.v. vorig kwartaal
-0,02
TOTAAL KOST EN HUISVESTING
38,51
TOTAAL WIJZIGINGEN T.O.V. VORIG KWARTAAL
-0,07BEROEPSCLASSIFICATIE

Sedert 1 juli 2007 zijn er 6 categorieën van arbeiders. De specifieke categorieën "eerste ongeschoolde" en "eerste geoefende" zijn verdwenen en werden opgenomen in de vroegere 4 basiscategorieën, onder respectievelijk IA en IIA.

Arbeiders die hun beroepsloopbaan beginnen in de bouwsector vallen onder categorie I of IA. Tot de categorie I behoren de arbeiders:

- die instaan voor de uitvoering van eenvoudige werken, zoals de opruiming van de bouwplaats, het reinigen van de gebouwen en van de keet, alsmede de uitvoering van werken, waarvoor geen enkele specialisatie vereist is, zoals voor het verplaatsen van materieel en materialen;

- die hun beroepsloopbaan beginnen en die geen bouwdiploma na voltijds onderwijs hebben behaald, alsook diegenen die een opleiding gevolgd hebben met vrucht in het kader van het industrieel leerlingenwezen en de Alternerende bouwopleiding. Voor deze arbeiders evalueert de werkgever uiterlijk na 9 maand de graad van beroepsbekwaamheid en verhoogt, in geval van gunstige evaluatie, het loon tot minimaal dat van categorie IA.

Tot de categorie IA behoren in ieder geval: de arbeiders die hun beroepsloopbaan beginnen en die een bouwdiploma na voltijds onderwijs hebben behaald. Na 6 maand bedraagt hun loon minimaal dat van categorie II.
Binnen een periode van maximum 24 maanden vanaf de aanwerving, gaan zij over naar cat. IIA (zelfde werkgever). Naar het oordeel van de werkgever kan de periode van 24 maanden verminderd worden.


VERGOEDING VOOR INDUSTRIELE LEERLINGEN

Geldig vanaf 1 december 2012

A. Jongerenleerlingwezen

Leeftijd
De 1ste maand
Vanaf de 2de maand
15 jaar
320,40 euro
480,60 euro
16 jaar
350,50 euro
525,70 euro
17 jaar
380,50 euro
570,70 euro
18 jaar
410,50 euro
615,80 euro
19 jaar
440,60 euro
660,90 euro
20 jaar
470,60 euro
705,90 euro
21 jaar en meer
500,70 euro
751,00 euro


B. Bouwleerlingwezen (vroeger ABO)

Leeftijd
1ste maand
Vanaf de 2de maand
18 jaar
410,50 euro
615,80 euro
19 jaar
440,60 euro
660,90 euro
20 jaar
470,60 euro
705,90 euro
21 jaar en meer
500,70 euro
751,00 euro


Studentenloon

Per 1 juli 2014 (wordt jaarlijks geïndexeerd):

- voor diegenen die een bouwopleiding volgen: 9,775 euro.
- voor diegenen die geen bouwopleiding volgen: 8,967 euro.
- In beide gevallen is de zegelbijdrage niet verschuldigd.

Jongerenbarema

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeiders, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht, als volgt vastgesteld:

Leeftijd
per uur
15 jaar
7,225 euro
15 jaar 6 m
7,894 euro
16 jaar
8,563 euro
16 jaar 6 m
9,900 euro
17 jaar
11,238 euro
17 jaar 6 m
12,576 euro
18 jaar
13,379 euro