Bouwvakanties, rustdagen bouw, vervanging feestdagen

Schoolvakanties: klik hier

Werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen volgende aanbevelingen overeen voor de collectieve sluiting wegens de jaarlijkse bouwvakantie 2017. Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao -akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement en/of er tot een overeenkomst wordt gekomen met het personeel of de vakbondsafvaardiging.

Bouwkroniek krijgt veel vragen over de data van de bouwvakanties. In de meeste regio's wordt hierover pas ten vroegste vanaf eind september en in de loop van de maanden oktober een beslissing genomen.

Zodra wij de nieuwe gegevens van de diverse regio's binnenkrijgen, publiceren we de data meteen op deze pagina. De data voor 2017 die reeds bekend zijn en ons officieel werden bevestigd, vindt u terug in de tabel hieronder.

De inhaalrustdagen en de officiële feestdagen voor 2017vindt u eveneens op deze pagina.


Regio's
Hoofdvakantie
Vervanging feestdag
Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (2017)
Van 3 juli tot en met 28 juli

1 vrije dag

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november
Arrondissement Leuven (2017)
Van 10 juli tot en met 28 juli

3 vrije dagen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april
1 januari door 2 januari

11 november door 13 november
Arrondissement Antwerpen
en Mechelen (2017)
Van 10 juli tot en met 28 juli

6 vrije dagen

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november
Arrondissement Turnhout (2017)
Van 10 juli tot en met 28 juli

6 vrije dagen

1 januari door 2 januari

11 november door 13 november
Provincie Oost-Vlaanderen (2017) (Aalst - Gent - Eeklo- Dendermonde - Oudenaarde)
(met uitzondering van het arrondissement Sint-Niklaas en de kantons Hamme en Lokeren)
Van 10 juli tot en met 31 juli

2 vrije dagen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april
1 januari door 2 januari

11 november door 13 november
Arrondissement Sint-Niklaas (2017)
Van 10 juli tot en met 31 juli

2 vrije dagen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april
1 januari door 2 januari

11 november door 13 november
Kantons Hamme en Lokeren (2017)
Van 24 juli tot en met 14 augustus

1 dag vrij te nemen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april
1 januari door 2 januari

11 november door 13 november
Provincie West-Vlaanderen (2017)
(Brugge - Kortrijk - Oostende - Roeselare)
Van 17 juli tot en met 4 augustus

2 vrije dagen

Collectieve sluitingsdagen op 10, 11 en 12 april en 3 november
11 november door 2 november

1 januari door 2 januari
Provincie Limburg (2017)
Van 10 juli tot en met 31 juli

5 vrije dagen

11 november door 13 november
Waals-Brabant (2017)
Provincie Henegouwen (2017)
(Charleroi - La Louvière - Bergen - Doornik - Moeskroen)
Luik - Huy - Waremme (2017)


Arrondissement Verviers (2017)
Provincie Namen (2017)
Van 17 juli tot en met 4 augustus

6 vrije dagenProvincie Luxemburg (2017)


INHAALRUSTDAGEN BOUW 2017 (*)


3, 4, 5 en 6 januari, 13 en 14 april, 26 mei en de hoofdperiode van 22 tot en met 29 december 2017. Alleen wie op de rustdagen nog in dienst is bij een bouwonderneming, heeft recht op de vergoeding voor die dag. Ze wordt uitbetaald door fbz-fse Constructiv. Tijdens de rustdagen is er een verplichte sluiting voor de meeste bouwondernemingen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.


FEESTDAGEN IN 2017


Maandag 2 januari 2017 (vervanging Nieuwjaar) (*)
Maandag 17 april 2017 (Pasen)
Maandag 1 mei 2017 (Dag van de Arbeid)
Donderdag 25 mei 2017 (O.H. Hemelvaart)
Maandag 5 juni 2017 (Pinkstermaandag)
Vrijdag 21 juli 2017 (Nationale Feestdag)
Dinsdag 15 augustus 2017 (O.L.V. Hemelvaart)
Woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
Maandag 13 november 2017 (Wapenstilstand, vervanging 11 november) (**)
Maandag 25 december 2017 (Kerstmis)

(*) Zondag 1 januari 2017 werd door maandag 2 januari 2017 vervangen via een beslissing van het Paritair Comité.


(**) De feestdag van zaterdag 11 november werd niet vervangen via een beslissing van het Paritair Comité. Bij gebrek aan een andere beslissing in het bedrijf wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende werkdag.


Werkgevers- en werknemersorganisaties kwamen volgende aanbevelingen overeen voor de bouwvakantie 2016. Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao -akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement.

Wij krijgen veel vragen over de data van de bouwvakanties. Jaarlijks wordt hierover pas ten vroegste in de loop van de maanden oktober - november een beslissing genomen.

Zodra wij de nieuwe gegevens van de diverse regio's binnenkrijgen, publiceren we de data meteen op deze pagina. De data voor 2016 die reeds bekend zijn vindt u terug in de tabel hieronder.

De inhaalrustdagen en de officiële feestdagen voor 2016 vindt u eveneens op deze pagina.


Streken
Hoofdvakantie
Snipperdagen
Vervanging feestdag
Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (2016)
Van 4 juli tot en met 29 juli

1 vrije dag
1 mei door 2 mei
Arrondissement Leuven (2016)
Van 11 juli tot en met 29 juli

4 vrije dagen
31 maart en 1 april
1 mei door 2 mei
Arrondissement Antwerpen
en Mechelen (2016)
Van 11 juli tot en met 29 juli

6 vrije dagen (in overleg, hetzij individueel, hetzij collectief)
1 mei door 2 mei
Arrondissement Turnhout (2016)
Van 11 juli tot en met 29 juli

6 vrije dagen
1 mei door 2 mei
Provincie Oost-Vlaanderen (2016)
(met uitzondering van het arrondissement Sint-Niklaas en de kantons Hamme en Lokeren)
Van 18 juli tot en met 8 augustus

3 vrije dagen (individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer)
31 maart en 1 april
1 mei door 2 mei
Arrondissement Sint-Niklaas (2016)
Van 11 juli tot en met 1 augustus

3 vrije dagen (individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer)
31 maart en 1 april
1 mei door 2 mei
Kantons Hamme en Lokeren (2016)
Van 22 juli tot en met 12 augustus

2 vrije dagen (individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer)
31 maart en 1 april
1 mei door 2 mei
Provincie West-Vlaanderen (2016)
(Brugge - Kortrijk - Oostende - Roeselare)
Van 18 juli tot en met 5 augustus

5 vrije dagen
31 maart en 1 april
1 mei door 22 juli
Provincie Limburg (2016)
Van 11 juli tot en met 1 augustus

5 vrije dagen
Waals-Brabant (2016)
Van 4 juli tot en met 29 juli

1 vrije dag
Provincie Henegouwen (2016)
(Charleroi - La Louvière - Bergen - Doornik - Moeskroen)
Van 11 juli tot en met 1 augustus

te vervolledigen met:

- ofwel van 4 juli tot en met 8 juli (0 vrije dagen)
- ofwel van 2 augustus tot en met 8 augustus (0 vrije dagen)
Luik - Huy - Waremme
- ofwel van 4 juli tot en met 31 juli
(1 vrije dag vastgelegd op ondernemingsvlak)

- ofwel van 11 juli tot en met 31 juli
(6 vrije dagen vastgelegd op ondernemingsvlak *)
(*) aanbeveling: 31 maart en 1 april, en saldo 4 vrije dagen.
Arrondissement Verviers (2016)
- ofwel van 4 juli tot en met 31 juli
(1 vrije dag vastgelegd op ondernemingsvlak)

- ofwel van 11 juli tot en met 31 juli
(6 vrije dagen vastgelegd op ondernemingsvlak *)
(*) met de aanbeveling 3 van deze 6 dagen vast te leggen tijdens de carnavalperiode (8, 9 en 10 februari)
Provincie Namen (2016)
Van 11 juli tot en met 29 juli

6 vrije dagen
Provincie Luxemburg (2016)
Van 11 juli tot en met 29 juli


6 vrije dagen (*)
(*) - ofwel van 8 februari tot en met 12 februari (1 vrije dag)

- ofwel 31 maart en 1 april (saldo 4 vrije dagen)

- ofwel 19, 20 en 21 december (saldo 3 vrije dagen)INHAALRUSTDAGEN BOUW 2016 (*)

* Dinsdag 29 maart 2016 (valt tijdens de paasvakantie)
* Woensdag 30 maart 2016 (valt tijdens de paasvakantie)
* Vrijdag 6 mei 2016 (brug Hemelvaart)
* Maandag 31 oktober 2016 (brug Allerheiligen)
* Woensdag 2 november 2016
* Donderdag 3 november 2016
* Vrijdag 4 november 2016
* Vrijdag 23 december 2016
* hoofdperiode (Kerst/Nieuwjaar): dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december 2016 (4 dagen).
* Dinsdag 3 januari t.e.m. vrijdag 6 januari 2017 = 4 inhaalrustdagen 2017. De werkhervatting is op maandag 9 januari 2017.

(*) In het kader van het op 19 november 2015 ondertekende sectoraal akkoord 2015-2016 in het PC124, werden de inhaalrustdagen 2016 gewijzigd: 4 en 5 januari en 22 december worden vervangen door 2, 3 en 4 november.

FEESTDAGEN IN 2016

* vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaar)
* maandag 28 maart 2016 (Paasmaandag)
* zondag 1 mei 2016 (Feest van de arbeid)
* maandag 2 mei 2016 (*)
* donderdag 5 mei 2016 (O.L.H. Hemelvaart)
* maandag 16 mei 2016 (Pinkstermaandag)
* donderdag 21 juli 2016 (Nationale feestdag)
* maandag 15 augustus 2016 (O.L.V. Hemelvaart)
* dinsdag 1 november 2016 (Allerheiligen)
* vrijdag 11 november 2016 (Wapenstilstand)
* zondag 25 december 2016 (Kerstmis)
* maandag 26 december 2016 (**)
* zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaar)
* maandag 2 januari 2017 (***)

(*) Zondag 1 mei: vrij te verplaatsen; wordt normaal genomen op maandag 2 mei (eerstvolgende werkdag). Deze feestdag kan worden genomen op een andere datum; op voorwaarde dat hieromtrent een overeenkomst wordt gemaakt met het personeel of de vakbondsafvaardiging. Deze overeenkomst dient de werkgever over te maken aan de inspectie sociale wetten vóór 15 december 2015. Indien er hieromtrent geen overeenkomst wordt gesloten, dan wordt deze feestdag genomen op de eerstvolgende werkdag, nl. 2 mei.
(**) Zondag 25 december: verplicht te verplaatsen naar maandag 26 december.
(***) Zondag 1 januari 2017 werd door maandag 2 januari 2017 vervangen via een beslissing van het Paritair Comité.